BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer
dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede
faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores
brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som
bruger.
Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at
der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data
sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende og efterhånden som det formål, de blev
indsamlet til, afsluttes. Den løbende udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores
behandling af personoplysninger kan blive nødvendige.
Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af
personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “senest opdateret” nederst på denne
side. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores
websites.